Dracaena

Dracaena combo 60 cm
Dracaena combo 60 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

115 RON

115 RON

Dracaena deremensis Warneckei 100 cm
Dracaena deremensis Warneckei 100 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

155 RON

155 RON

Dracaena deremensis Warneckei 105 cm
Dracaena deremensis Warneckei 105 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

215 RON

215 RON

Dracaena deremensis Warneckei 130 cm
Dracaena deremensis Warneckei 130 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

330 RON

330 RON

Dracaena deremensis Warneckei 130 cm
Dracaena deremensis Warneckei 130 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

890 RON

890 RON

Dracaena deremensis Warneckei 170 cm
Dracaena deremensis Warneckei 170 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

595 RON

595 RON

Dracaena fragrans Arturo 100 cm
Dracaena fragrans Arturo 100 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

235 RON

235 RON

Dracaena Fragrans Arturo 110 cm
Dracaena Fragrans Arturo 110 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

450 RON

450 RON

Dracaena fragrans Arturo 170 cm
Dracaena fragrans Arturo 170 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

635 RON

635 RON

Dracaena fragrans Burley 130 cm
Dracaena fragrans Burley 130 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

995 RON

995 RON

Dracaena fragrans Burley 60 cm
Dracaena fragrans Burley 60 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

160 RON

160 RON

Dracaena fragrans Burley 80 cm
Dracaena fragrans Burley 80 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

210 RON

210 RON

Dracaena fragrans Burundii 100 cm
Dracaena fragrans Burundii 100 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

260 RON

260 RON

Dracaena Fragrans Burundii 105 cm
Dracaena Fragrans Burundii 105 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

165 RON

165 RON

Dracaena Fragrans Burundii 120 cm
Dracaena Fragrans Burundii 120 cm

Amplasare: lumina moderata spre puternica Udare: o data pe saptamana ..

160 RON

160 RON

Dracaena fragrans Burundii 120 cm
Dracaena fragrans Burundii 120 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

115 RON

115 RON

Dracaena fragrans Burundii 150 cm
Dracaena fragrans Burundii 150 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

270 RON

270 RON

Dracaena fragrans Burundii 160
Dracaena fragrans Burundii 160

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

545 RON

545 RON

Dracaena Fragrans Burundii 95 cm
Dracaena Fragrans Burundii 95 cm

Amplasare: lumina moderata spre puternica Udare: o data pe saptamana ..

110 RON

110 RON

Dracaena fragrans Charley 85 cm
Dracaena fragrans Charley 85 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

205 RON

205 RON

Dracaena fragrans Cintho 120 cm
Dracaena fragrans Cintho 120 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

590 RON

590 RON

Dracaena fragrans Cintho 140 cm
Dracaena fragrans Cintho 140 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

900 RON

900 RON

Dracaena fragrans Cintho 150 cm
Dracaena fragrans Cintho 150 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

330 RON

330 RON

Dracaena fragrans Cintho 190 cm
Dracaena fragrans Cintho 190 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

1.270 RON

1.270 RON

Dracaena Fragrans Cintho 70 cm
Dracaena Fragrans Cintho 70 cm

                Amplasare: lumina filtrata, indirecta..

300 RON

300 RON

Afisare 1 - 25 din 83 (4 pagini)